Tủ hút khí độc


Tủ hút khí độc

Chuyên cung cấp Tủ hút khí độc chịu dung môi, hóa chất, không bắt lửa. Tủ hút khí độc giúp loại trừ hiện tượng chảy acid trong tủ và vệ sinh tủ dễ dàng.